Tehlikeli Maddeler Güvenlik Çizelgesi

Tanımlayıcı Bilgiler

 • id
 • Methanol
 • date time
  2012-06-25 00:49:00
 • 67-56-1
 • CH4O
 • Etkin Formu
  Sıvı (Akışkan)
 • Tehlikesi

Güvenlik Özellikleri

 • Maruz Kalma Şekli
  • Gözle temas
  • Deriyle temas
  • Solunum yoluyla
  • Yutarak
 • Saklama Koşulları
  • Isı ve ateşten uzak
  • Serin ve kuru ortamda

Yaklaşım Şekli

 • Göz temasıında: Akan su altında göz kapakları iyice açılarak 15 dakika göz çalkalanır ve doktora başvurulur. Yutulması halinde yetkili bir personel gelmeden önce kusturmaktan kaçınılır. Bilinci yerinde olmayan kişiye ağız yoluyla hiçbir şey verilmez. Cilt temasında: Su ve dezenfekte sabun ile yıkanır. Solunması halinde: Temiz havaya çıkarılır, solunum zorluğunda ağızdan ağıza suni solunum yapılır.

Anabilim Dalına Özel