2016 - 2017 Öğretim Yılı Ders Notları

1: Giriş - Hücre

epdf 

2: Membrandan Madde Geçişi

epdf

3: Membranda Dinlenim Aksiyon Potansiyeli

epdf 

4: Kas Fizyolojisi

epdf

5: Kan ve İmmün Sistem Fizyolojisi

epdf

6: Dolaşım Sistemi Fizyolojisi - 1

epdf

7: Dolaşım Sistemi Fizyolojisi - 2

epdf

8: Solunum Fizyolojisi

epdf

9:Boşaltım Fizyolojisi

epdf 

10: Sindirim Fizyolojisi

epdf 

11: Endokrin Fizyolojisi

epdf

12: Sinir Sistemi Fizyolojisi - Genel

 epdf

13: Sinir Sistemi Fizyolojisi - 1

epdf 

14: Sinir Sistemi Fizyolojisi - 2

epdf 

15: Sinir Sistemi Fizyolojisi - 3

epdf 

16: Sinir Sistemi Fizyolojisi - 4

epdf 

17: Sinir Sistemi - İşlevsel Bakış

epdf